MIK-dagen lyfter digitaliseringens betydelse för det demokratiska samhället

DataDetox, YouTubequiz och internetkunnighet. Det är några av punkterna som finns i programmet under MIK-dagen 2019 – en konferens om medie- och informationskunnighet.

MIK är definierad av UNESCO som en grundkompetens hos medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det handlar om att förhålla sig kritisk till sådant som påverkar vår världsbild, och att lära sig den ekologi som det medielandskap vi har idag representerar.

– Rörlig bild har blivit en stor del av ungas liv, därför är jag glad att vi under MIK-dagen tillsammans får lära oss mera om barn och ungas medievardag och diskutera dessa frågor med varandra, säger Johan Lundkvist, Filmkonsulent barn och unga, Film i Västerbotten.

Lyfter vikten av källkritik

Exempelvis har vi aldrig någonsin förut tagit del av så mycket nyheter i sociala medier som vi gör idag – men kan medborgare källkritiskt granska sanningshalten i ett YouTube-klipp? Förhoppningen är att fler ska lära sig ställa frågorna; “Varför får just jag se detta just nu, just här?”

– I skolan har också dessa frågor fått en stor plats. Till exempel i grundskolans reviderade kursplaner där stor vikt läggs på bland annat digital källkritik samt förståelse för digitaliseringens påverkan på både individ och samhälle, fortsätter Tomas Svedgård, IT-pedagog vid MediaCenter.

Deltagarna lär sig DataDetox

För deltagarna finns också möjligheten att genomgå en så kallad DataDetox. Det är åtta enkla steg som hjälper till att göra oss medvetande om vilka spår vi lämnar efter oss på webben.

Jenny Lindmark är biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten och framhåller biblioteken i samhället som en viktig arena:

– Bibliotekarier är experter på att hantera information i en mängd olika medier. Däremot har biblioteken nu också uppdraget att stärka medborgarna inom MIK. Särskilt de bibliotekarier som arbetar med barn och unga behöver extra kompetens, då den målgruppen rör sig i andra medielandskap än de vi vuxna finns i.

Föreläsare under dagen:

Björn Appelgren - Internetkunnighet för vuxna
Alida Johansson - Bli en BookTuber!
Fredrik Holmberg - MIK och demokrati
Sophia Josephson - Källkritik för unga
Tomas Svedgård - MIK-ekologin och de ungas medievanor
Rebecca Eriksson - Data Detox
Lars-Eric Larsson - Filmriket, digitalt verktyg för filmpedagogik

Dagen arrangeras av tre regionala verksamheter på Region Västerbotten; Regionbibliotek Västerbotten, Film i Västerbotten och MediaCenter – alla med uppdrag gentemot professionella som möter barn och unga i sin profession, både på fritid och skoltid. 

Läs mer på www.mikdagen.se fullständigt program finns här https://drive.google.com/file/d/1l-sfxV0MzxKR9EBDOsUGKKbIGObGgNJM/view

För mer information

Johan Lundkvist, Filmkonsulent barn och unga, Film i Västerbotten
070-241 34 37, johan.lundkvist@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan