Moderna maskiner kortar köerna

Efter att den nya datortomografen vid Lycksele lasarett invigdes i juni 2019 har inte bara patientsäkerheten ökat. Också köerna till röntgenundersökningar har minskat i hela länet. I dag finns åtta datortomografer i Västerbotten, två i vardera Lycksele och Skellefteå och fyra i Umeå. – Det är naturligt att vi alla i länet hjälps åt för att korta köerna, säger avdelningschef Barbro Boman.

Röntgen-Lycksele-2019
Sektionsledare Josefin Frank och avdelningschef Barbro Boman. Foto: Jan Alfredsson

Innan den andra datortomografen vid bild-och funktionsmedicin Lycksele togs i bruk kunde ett datastopp i den då enda maskinen göra att patienter med misstänkt stroke inte tillräckligt snabbt kunde undersökas och behandlas. Patientsäkerheten hotades.

Förbättrad strokevård

Om ett avbrott sker i dag finns det alltid en extra maskin att tillgå och därför har bland annat strokevården i Lycksele och hela södra Lappland säkrats.

– Med bara en maskin var vi sårbara, det var svårt att hantera avbrotten, säger Barbro Boman.

Med sina två datortomografer kan Lycksele i dag också ta över en hel del av Umeås väntelistor, när det gäller röntgenundersökningar.

– Det finns exempel på patienter som flyttats från Umeå för att få behandling inom prioriterad tid, säger Barbro Boman. Men på grund av dåliga bussförbindelser är det dock svårt för patienter från Skellefteå att söka sig hit.

Samarbete med Umeå

I slutet av 2019 installerades också en ny genomlysningsmaskin i Lycksele, som främst används när katetrar sätts in och när undersökningar av mag-tarmkanalen sker.

– I december kom de första patienterna, berättar Barbro Boman.

Man har också ett framgångsrikt samarbete med bland annat Cancercentrum i Umeå.

– Vi gör alla uppföljningar för cancerpatienter i Lycksele och södra Lappland. Vi genomför undersökningar och skickar svar till remittenterna, specialisterna i Umeå, förklarar Barbro Boman.

Inga köer

Den äldre datortomografen planerar att bytas ut om ett par år och därefter är det dags för den över tio år gamla magnetkameran. Det finns i dag fem magnetkameror i länet och Lycksele har i dag inga köer till undersökning.

– Men det är en hög efterfrågan och eftersom undersökningarna tar allt mellan 20 till 90 minuter, ser vi en tendens till att köerna kan börja byggas på, säger Barbro Boman.

Tillbaka till nyhetslistan