Nödvändiga investeringar planeras

De närmaste tre åren kommer Region Västerbotten att investera 2,8 miljarder kronor i lokaler, säkrare försörjning av el, vatten, värme och kyla samt it och medicinteknisk utrustning i hela länet.