NYHETER 2022-06-29

Norrlands universitetssjukhus sätts i stabsläge

På grund av en ansträngd vårdplatssituation har den lokala särskilda sjukvårdsledningen vid Norrlands universitetssjukhus beslutat att sjukhuset går upp i stabsläge. Alla planerade operationer ställs i nuläget in.

Norrlands universitetssjukhus
Norrlands universitetssjukhus beslutat att sjukhuset går upp i stabsläge. Foto: Region Västerbotten

Intagning av patienter som inte är allvarligt sjuka stoppas också på grund av den svåra vårdplatssituationen.

Akut verksamhet kommer dock att fortsätta som vanligt.

Om stabslägen
Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att sjukhuset samlar ledning och ett antal nyckelfunktioner för att bevaka händelseutvecklingen och vid behov kunna agera snabbt. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

Tillbaka till nyhetslistan