Nu byggs kulverten till nya psykiatrihuset

Från och med vecka 34 och fram till årsskiftet kommer framkomligheten till akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus bli mycket begränsad.

– Ambulanser, privattrafik, gångtrafikanter och cyklister på väg till akuten kommer endast att tillåtas i området. Genomfartstrafik och övrig trafik, inklusive gång- och cykeltrafikanter, är inte tillåtna att passera området, säger Gunilla Reinklou, projektledare för det nya psykiatrihuset.

Arbetet med att leda fram kulverten utförs i fyra etapper. Under de närmsta två veckorna kommer det att sågas i källaren i byggnad 2. Sågningen är ett delmoment i arbetet för att leda fram kulverten, och detta arbete kan innebära att höga ljud sprider sig i byggnad 2.

Till dig som besöker sjukhusområdet

Skyltar finns efter vägen vid västra entrén för att hänvisa trafik som inte ska till akuten . Patienter som ska till terapibadet hänvisas till annan väg och transporter till läkarvillan och personalklubben hänvisas till Klintvägen. Även gångbron över dammen i sjukhusparken kommer att stängas av.

För dig som är patient eller anhörig och ska till akutmottagningen är infarten densamma som tidigare, men vägen är smalare och byggnadsarbete pågår i nära anslutning till vägen.

Läs mer om hur psykiatribyggnaden tar form.

 

Tillbaka till nyhetslistan