Nu påbörjas vård på distans från Spanien

Projektet Västerbotten utan gränser, en ny modell inom digital hälso- och sjukvård, går nu in i en ny fas. Med projektmedel från Vinnova påbörjas ett samarbete med läkare från Spanien, Skellefteå kommun och Designhögskolan i Umeå. – En läkare ska på distans vara Region Västerbottens läkarstöd vid ett korttidsboende i Skellefteå, säger Virginia Zazo, en av projektledarna.

VUG i malaga

Projektet har sin bakgrund i bland annat svårigheten att rekrytera personal till hälso- och sjukvården i norra Sverige.

– Målgruppen är läkare som tidigare jobbat i Sverige och som flyttat tillbaka till Spanien. Vi tror att attraktiviteten ökar om man har möjlighet att jobba för Region Västerbotten med placering utomlands, säger Virginia Zazo, som själv under mer än två år var verksamhetschef på distans vid Hud- och STD Västerbotten samtidigt som hon bodde med sin familj i Australien.

Digital resurs

Tanken med Västerbotten utan gränser är att läkare i Spanien, anställda av Region Västerbotten, ska vara en digital medicinsk resurs för hälso- och sjukvården i Västerbotten. Modellen ska erbjuda vårdpersonal flexibla arbetsformer och en möjlighet att arbeta i en annan miljö.

Den digitala vården riktar sig enbart till patienter i Västerbotten och ska utgå från Region Västerbottens värdegrund och kultur.

Läkarstöd i Skellefteå

I projektets inledningsskede ska Manuel Gonzalez Garcia, som de senaste åren arbetat med distansuppkoppling mellan Umeå och Stenbergska hälsocentralen i Lycksele, vara testläkare.

Med videoteknik ska han koppla upp sig mot ett korttidsboende i Skellefteå och vara läkarstöd, något som ingår i Region Västerbottens åtagande mot Skellefteå kommun. Under den första tiden ska en läkare skolas in på plats i Spanien, som så småningom ska ta över arbetet.

Ett par dagar i innan mötet får Manuel Gonzalez Garcia ett krypterat dokument med aktuell patientinformation och efter kan han snabbt skicka över en aktuell läkemedelslista till boendet.

– Vi hoppas att detta nya arbetssätt bidrar till en bättre arbetsmiljö hos den sjukvårdspersonal som jobbar på korttidsboenden under kommunens regi samt en avlastning för personal i primärvården, säger Manuel Gonzalez Garcia.

Länk från malaga
Sjuksköterskorna Mia Lindahl, Kerstin Eriksson, Annica Karlsson och Katarina Eman vid Skellefteå korttidscentra, med Manuel Gonzalez Garcia på länk från Malaga.

Juridik och attityder

När Västerbotten utan gränser inleddes i början av 2019 fick projektet pengar från Region Västerbotten för att bland annat titta på de juridiska aspekter som kan uppstå med denna typ av distansarbete. Det gjordes dessutom undersökningar kring medarbetarnas attityder till utlandsarbete samt att man skickat ut enkät till läkare.

Med ytterligare medel från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har nu projektet gått vidare och bland annat har kandidatprogrammet vid Designhögskolan i Umeå engagerats, som också var med om att söka pengar. Att använda studenternas innovationer konkret redan nu är inte aktuellt, deras lösningar är mer tänkta som framtidsidéer.

Lösningar från studenter

– De har bland annat tittat på arbetet med korttidsboendet, testat hur en undersökning av hjärtsviktspatienter kan ske och tagit fram en lösning för triagering vid primärvårdsjouren, berättar Virginia Zazo.

Designhögskolan, manuel och Virgnia

– Ett trettiotal kandidatstudenter från årskurs två och tre jobbade fram lösningar utifrån de scenarier som presenterades, säger Per Sihlén, programansvarig för kandidatprogrammet.

Skapar förutsättningar

Den digitala distansvården vid det kommunala boendet i Skellefteå, med läkarkompetens från Spanien, kör i gång skarpt i mars och ska pågå under nio månader.

Därefter hoppas och tror Virginia Zazo att Västerbotten utan gränser ska bli en permanent verksamhet, som förhoppningsvis kan skapa förutsättningar för rekrytering av personal och nyttjande av kompetens från södra Europa.

– Dagens teknik och digitaliseringen gör det möjligt att använda kompetensen där den finns. Men vi vill också erbjuda våra medarbetare i Region Västerbotten en möjlighet att arbeta vid den digitala verksamheten, byta arbetsmiljö och höja kompetensen inom digitala vården, säger hon.

Fakta: I projektledningen för Västerbotten utan gränser ingår Virginia Zazo, Manuel Gonzalez Garcia och Nils Sandberg vid staben för forskning och utbildning. Ett nära samarbete sker också med utvecklingsenheten Memeologen vid Region Västerbotten, Camilla Andersson, närsjukvårdsområdeschef i Skellefteå och Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef i Skellefteå. 

 

Tillbaka till nyhetslistan