NYHETER 2020-11-12

Nu prioriteras vem som får vaccineras mot influensa

Nu kommer influensavaccin att prioriteras enbart till invånare i länet som riskerar bli svårt sjuka av influensa och därför rekommenderas vaccination. Det gäller dig som är 65 år eller äldre, har vissa kroniska sjukdomar eller är gravid. Vaccinationen är kostnadsfri för dig.

– Västerbotten har fått en större mängd vaccin än tidigare år. Som förväntat har många velat vaccinera sig mot influensa, berättar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

De vaccindoser som tilldelats Region Västerbotten har levererats ut i länet.

Region Västerbotten kommer med stor sannolikhet få ytterligare ett begränsat antal doser inom kort från ett nationellt upphandlat säkerhetslager. Efter det kommer inget mer vaccin och därför behöver kvarvarande doser prioriteras till de som behöver vaccinet bäst. Bristen beror på en mycket stor efterfrågan av influensavaccin, inte bara i Västerbotten utan i hela världen.

De som kommer att vaccineras är de som riskerar bli svårt sjuka av influensa eller följdsjukdomar, så länge vaccinet räcker.

– Vi har varit beredda på att behöva göra den här prioriteringen och går nu ut med den här informationen för att det vaccin som finns kvar ska komma till bäst nytta, säger Stephan Stenmark.

Du rekommenderas att vaccinera dig mot influensa om du:

  • Är 65 år eller äldre
  • Är gravid efter graviditetsvecka 16, eller tidigare om du rekommenderas vaccination av annan anledning
  • Är vuxen eller barn över sex månader och något av det här stämmer:

-Du har en hjärtsjukdom

-Du har en lungsjukdom

-Du har diabetes

-Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

-Du har kronisk leversvikt eller njursvikt

-Du är kraftigt överviktig

-Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

-Du har flerfunktionshinder

-Du har andra andningsproblem, som svårt att hosta eller att få upp slem.

Du vaccinerar dig på din hälsocentral. Information om hur du vaccinerar dig finns på: 
1177.se/hitta-vard

Mer information om vaccination mot influensa finns på: 
1177.se/influensavaccin

Tillbaka till nyhetslistan