Nu sorteras plastavfall på sjukhusen

I återvinningsrummen på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett finns det sedan någon månad tillbaka kärl för återvinning av plastförpackningar. Starten på återvinning av plast är en del i regionens avfallsstrategi för att öka andelen återanvändning och återvinning.

Göran Wallin är nöjd med att återvinningen har kommit igång på regionens sjukhus. Foto: Jan Alfredsson

Den mängd plastavfall som har sorterats ut på sjukhusen har varit större än förväntat och kärlen har snabbt blivit fulla. Men fler kärl för plaståtervinning är på gång till återvinningsrummen.

-Vi är glada att verksamheterna är så duktiga på att sortera plast som ska återvinnas. Det är ett steg i rätt riktning för att öka andelen som återvinns i regionen, säger Göran Vallin, projektledare för avfallsstrategin.

Regionen återvinner både hårda och mjuka plastförpackningar. Exempel på plastförpackningar är tomma plastdunkar, tomma tvålförpackningar med pump, bubbelplast och svepplast.

Öka återvinningen

– Jämförbara regioner återvinner ungefär 25 ton plast per år. Vi vill öka vår återvinning och då är det viktigt att se till att man kan sortera plast i alla regionens fastigheter. Utmaningen har varit att skapa utrymmen både ute i återvinningsrummen och på avfallsstationerna. Men vi har lyckats med det, säger Göran Vallin.

På avdelningsnivå kan plasten samlas i plastbackar som sen töms i återvinningsrummet eller också kan förpackningarna samlas i en transparent plastpåse som försluts och läggs i kärlet i återvinningsrummet. En transparent plastpåse som rymmer 125 liter finns att beställa i förrådet.

Utmanande mål

– Nu jobbar vi stenhårt för att från dagens återvinningsgrad på 18 procent komma upp till 35 procent som är målet i regionens miljöpolitiska program. Det  är en utmaning men serviceverksamheterna Lokalvård, Internlogistik och Fastighet arbetar tillsammans för att vi ska klara det, säger Göran Vallin.

Tillbaka till nyhetslistan