NYHETER 2019-04-01

Ny odontologisk specialist

Tandläkare Lena Mårell är Region Västerbottens första specialist i orofacial medicin, tandvård för patienter med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar. I och med utnämningen kan Tandläkarhögskolan i Umeå nu utbilda egna specialister inom orofacial medicin.

Lena Mårell
Den nyblivna specialisttandläkaren Lena Mårell har en lång erfarenhet som tandläkare i både Västerbottens inland och kustland. Foto: Jan Alfredsson

Tandläkare Lena Mårell är Region Västerbottens första specialist i orofacial medicin, tandvård för patienter med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar. I och med utnämningen kan Tandläkarhögskolan i Umeå nu utbilda egna specialister inom orofacial medicin.

Så sent som i juni 2018 beslutade Socialstyrelsen om en ny specialitet inom odontologi, den nionde i ordningen.

Med lång erfarenhet

Orofacial medicin kan kortfattat beskrivas som prevention, diagnostik och behandling av komplexa tillstånd i munnen relaterade till både svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Den nyblivna specialisten Lena Mårell, en av cirka 20 i Sverige, har en lång erfarenhet som tandläkare i både Västerbottens inland och kustland och disputerade för tre år sedan.

Specialistutbildning

– Under åren vid folktandvården Umedalen hade jag många patienter med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. På Tandläkarhögskolan arbetade jag ofta med utredningar och behandling av patienter som remitterats från sjukvården, säger hon. 

Orofacial medicin är en viktig kontaktyta mellan tandvården och den specialiserade sjukhusvården där ett gott samarbete ofta är en förutsättning för att patientens hela vårdkedja ska fungera.

Patienter med stort vårdbehov

– Jag är mycket glad att vi har en erfaren kliniker och forskare som blir vår första specialisttandläkare i orofacial medicin. Det ger goda förutsättningar för ett kvalificerat omhändertagande av patienter som ofta har ett stort vårdbehov men som inte alltid har förmåga eller möjlighet att själva agera, säger Per-Erik Legrell, verksamhetschef för specialisttandvården.

Startar utbildning

Lena Mårell har även jobbat med klinisk handledning av tandläkarstudenter i flera omgångar och blir nu också handledare för ST-tandläkare.

– Vi ska nu starta en treårig utbildning i Umeå för blivande specialister i orofacial medicin och håller precis på att rekrytera två ST-tandläkare.

Tillbaka till nyhetslistan