NYHETER 2020-11-19

Nya lösningar med digitala vårdmöten

Antalet digitala vårdmöten vid psykiatriska mottagningarna i södra Lappland ökade under vårens och sommarens coronapandemi och både teknik och samverkan med externa aktörer fungerade bättre än tidigare. Dessutom har man hittat okonventionella lösningar på tillfälliga problem.

Psykiatriska kliniken
Mohammed Jaber, Marita Degerman och Emma Granström vid psykiatriska mottagningen har alla ökat sina digitala vårdmöten under coronapandemin. Foto: Jan Alfredsson

Pandemin gjorde att många fysiska vårdmöten var omöjliga att genomföra och stora delar av hälso- och sjukvården tvingades att, nästan över en natt, börja med digitala möten.

Prioriterade mötesformer

Psykiatriska mottagningarna i södra Lappland var redan innan pandemin flitiga användare, men upplevde att skillnaden var stor nu när alla aktörer var inställda på att mötas digitalt. Dessutom satsades det från centralt håll på att tekniken verkligen skulle fungera.

– Det som förut var lite svårt att få till blev helt plötsligt enkelt, plattformarna var mer stabila och vi fick färre störningar. Dessutom tyckte patienterna och våra samarbetspartners, polisen, kommunerna och skolan att dessa mötesformer var prioriterade, säger verksamhetschef Helene Strandberg Mårtensson.

Förespråkar fysiska möten

Reserestriktionerna gjorde att det var svårt för läkare att resa till den psykiatriska mottagningen i Lycksele.

– Vi förespråkar en mix av fysiska och digitala möten. Digitala möten innebär bland annat en ökad tillgänglighet och gör det smidigt för patienterna medan fysiska möten skapar en bra kontakt med patienten, förklarar Helene Strandberg Mårtensson.

Nya lösningar

Ett konkret problem, som följde med detta, är att lagen om psykiatrisk tvångvård inte godkänner ett tvångsförfarande och en bedömning genom digitala vårdmöten med läkare.

– Vi tvingades då ta till oortodoxa lösningar som vi annars kanske inte skulle ha kommit på. Till exempel samarbetade våra doktorer på distans med läkare på akutmottagningen i Lycksele, som i sin tur kunde träffa patienterna hos oss och skriva under ett vårdintyg.

– Samtidigt rev vi några av de murar som fanns mellan psykiatrin och den övriga sjukvården, säger Helene Strandberg Mårtensson.

Få nackdelar

Som en följd av att färre patienter kom akut till mottagningen under våren och sommaren och fler ville ha digitala samtal från hemmen, kunde personalen jobba bort en del köer.

Men det finns naturligtvis nackdelar med digitala möten, även om de är få.

– Det är till exempel svårt att ha samtal med personer med beroendeproblematik eftersom vi inte känner om det luktar alkohol, säger Helene Strandberg Mårtensson.

– Det kan också vara lätt att missa patientens kroppsrörelser utanför bild eller att samtalet förs på en plats där det inte är lämpligt för patienten att vara. Men då säger vi ifrån och bokar en ny tid.

Från olika kommuner

Men de positiva exemplen överväger, menar Helene Strandberg Mårtensson.

– Vi kan till exempel erbjuda gruppaktiviteter med flera patienter samtidigt, trots att de fysiskt sitter i olika kommuner.

– Den möjligheten hade vi visserligen också tidigare, men i och med coronapandemin så förstår fler hur bra digital teknik kan vara, avslutar hon.

Tillbaka till nyhetslistan