Nya och efterlängtade parkeringsplatser vid Norrlands universitetssjukhus

Du som parkerat runt området på Norrlands universitetssjukhus den sista tiden har kanske uppmärksammat att markarbeten och trädfällning har pågått i närheten av flera parkeringsytor - resultatet blir fler parkeringsplatser för besökare och personal.

Förutom de nya parkeringsplatserna kommer ett hundratal redan befintliga parkeringsplatser på P8 vid Regionens hus i Umeå bli motorvärmarplatser .

Färdigt runt årsskiftet

– Målsättningen är att de nya parkerings- och motorvärmarplatserna ska vara färdiga runt årsskiftet, men till dess kommer det vara lite stökigt kring flera parkeringsytor, säger Karin Edenius.

Särskilt vid parkeringen P8 finns det risk för störningar och minskad tillgänglighet när kablar till motorvärmarplatserna ska dras fram.

– När vi schaktar för kabelmatningen till motorvärmarplatserna tar vi ett antal parkeringsplatser i anspråk för arbetet. Det kommer att bli stökigt i och med att vi arbetar med att utöka antalet parkeringsplatser samtidigt som vi arbetar med motorvärmarna, men det kommer bli jättebra när det är klart, säger Jörgen Hansson på Svensk Markservice.

Stort behov av fler platser

Arbeten pågår alltså för fullt på flera fronter. Stängsel sätts upp, träd fälls för att utöka parkeringsytorna och grävare, lastbilar och hjullastare förekommer i området. För att kompensera för de parkeringsytor som försvinner under arbetet går det att nyttja några av de nya parkeringsplatserna som redan är klara. Dessa finns bland annat vid byggnad 5B och vid västra delen av Regionens hus, nära Köksvägen.

– Behovet av parkeringsplatser runt sjukhusområdet är stort. Det är otroligt viktigt med en fungerande infrastruktur till och från sjukhuset och tillgängliga parkeringar utgör en viktig del i detta. Därför känns det väldigt bra att kunna presentera de nya parkeringsplatserna, avslutar Karin Edenius.

Tillbaka till nyhetslistan