Nystart för samhällsrummen

Region Västerbottens samhällsrum gör hälso- och sjukvården mer tillgänglig och jämlik för länets invånare. Nu sker en nystart för de åtta rummen i Adak, Ammarnäs, Bastuträsk, Fredrika, Gunnarn, Risbäck, Saxnäs och Slussfors. – Nu när tekniken är på plats lägger vi fokus på att få igång verksamheten, säger Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i södra Lappland.

Samhällsrum Batsuträsk
Dan Thorn, verksamhetschef vid Norsjö hälsocentral och Gunnar Westerberg, eldsjäl i Bastuträsk, utanför samhällsrummet. Foto: Per Strömbro

Region Västerbotten ligger i framkant när det gäller vård på distans och allt sedan samhällsrummet i Slussfors, mellan Storuman och Tärnaby, invigdes 2013 har intresset varit stort. Besökare från hela Sverige och övriga världen har imponerats och inspirerats av nytänkandet i Västerbotten

Utvärdera tekniken

Tre olika företag har levererat den tekniska utrustningen till de åtta rummen. Region Västerbotten ska löpande utvärdera tekniken och innan årets slut skriva avtal med leverantör så att utrustningen blir enhetlig.

– Med den basteknik som finns i rummen kan medborgarna på egen hand mäta blodtryck, vikt och puls, säger projektledare Sven-Åke Boström.

– Tanken är att utöka antalet typer av prov, men inledningsvis börjar vi med de enklaste. Den stora vinsten är att vårdpersonal regelbundet går in och kollar på värdena och agerar om det skulle behövas.

Videomöten

I de åtta samhällsrummen ska det också finnas möjlighet att testa ny utrustning, något som både Region Västerbotten och de inblandade företagen har höga förväntningar på.

– Men det stora användningsområdet blir att medborgarna, med hjälp av regionens videokonferenssystem, kan genomföra videobesök med vårdpersonal från sjukstuga, hälsocentral eller sjukhus, berättar Sven-Åke Boström.

Lås upp med kod

En viktig detalj för tillgängligheten av samhällsrummen är det digitala bokningssystemet. Vårdpersonal bokar in videobesök och patienterna får en engångskod via sin mobil eller dator för att låsa upp dörren. Det kan också ske via en QR-kod på ytterdörren.

– De som ska mäta blodtryck, puls och vikt kan själva gå in på 1177.se och via en länk boka en tid, säger sjuksköterskan Sara Lirell Stenman, som ansvarat för att utforma rutinerna för samhällsrummen.

Utveckla rummen

Från den 15 juni är det hälsocentralerna och sjukstugorna nära samhällsrummen som ansvarar för verksamheten.

– Det är positivt att vi nu kommer igång och att det också sker i samverkan med kommunen, säger Dan Thorn, verksamhetschef vid Norsjö hälsocentral.

– Nu hoppas vi att befolkningen börjar använda rummen och gärna kommer med feedback till oss så att vi kan utveckla verksamheten.

Ökad service

Med närhet till befolkningen och en samverkan med kommunerna i närheten är de åtta rummen både klimatsmarta och ger en ökad trygghet. Också skolor eller andra myndigheter kan boka tider för till exempel videokonferenser.

– Tanken är att samhällsrummen ska ge en ökad service för de människor som bor i områdena, säger Sven-Åke Boström.

Fakta: Samhällsrummen i Fredrika och Risbäck har ännu inte öppet för allmänheten, utan har sin utrustning på orternas äldreboenden.

Tillbaka till nyhetslistan