NYHETER 2020-05-07

Nytt mobilt team stöttar slutenvårdskliniker under pandemin

Under en tid framöver kommer ett team från Palliativ medicin att stötta specialistavdelningar på Norrlands universitetssjukhus genom att utföra medicinska insatser i hemmet för patienter.

Palliativ medicin har tidigare utfört uppdrag åt sjukhusets kliniker hos kurativa patienter i mån av tid. Det har dock inte varit en del av verksamhetens grunduppdrag.

– Under rådande pandemi ser vi stor nytta med att förstärka och utöka innehållet i den funktionen med ett team som med kort varsel kan utföra medicinska sjuksköterskeinsatser i hemmet, säger Stefan Silverlöv, avdelningschef vid Palliativ medicin.

Genom att erbjuda medicinska insatser i hemmet för patienter där det är lämpligt, medicinskt säker och patienten själv vill, kan behovet av slutenvård förkortas och vårdplatser därmed frigöras.

För att göra detta möjligt har ett nytt mobilt team med tre sjuksköterskor bildats, som kommer att bemanna funktionen dagtid alla dagar och kvällstid på vardagar. Om det mobila teamets patienter behöver insatser på helgkvällar, utförs de i mån av tid av det palliativa teamet som man samarbetar och delar resurser och lokaler med. Teamet finns tillgängligt för patienter i Umeå med kranskommuner.

Exempel på medicinska insatser som teamet kan utföra är är intravenösa infusioner, transfusioner, intravenös antibiotika, provtagning, kontroller och bedömning. Det kans också handla om omläggningar av sår hos patienter som inte kan göra det själv och inte kan ta sig till sin hälsocentral. Teamet behandlar inte patienter med covid-19.

Det nya mobila teamet ersätter inte etablerade vägar ut från slutenvården, utan är ett sätt att snabbt få medicinska sjuksköterskeinsatser utförda i patientens hem. Det sker under en begränsad tid tills primärvård eller kommunal hemsjukvård kan ta över insatserna.

Det nya teamet är preliminärt bemannat till den 19 juni.

Tillbaka till nyhetslistan