NYHETER 2022-03-22

Nytt nationellt vårdförlopp vässar vården

Nu implementeras vårdförloppet för landets vanligaste reumatiska sjukdom, reumatoid artrit, i regionen. Det grundläggande syftet är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Den 22 mars presenteras det i ett direktsänt webbinarium.

Reumatoid artrit, RA, är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som förekommer hos drygt en halv procent av befolkningen. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än män och de flesta som insjuknar gör det mellan 50 och 70 års ålder. Tidig diagnostik och behandling samt tät monitorering är avgörande för att minska risken för funktionsnedsättning och komplikationer av RA, men i nuläget varierar exempelvis ledtider till första besök i reumatologisk specialiserad vård och andelen nydiagnostiserade som erbjuds strukturerad kontakt med reumatologiska team mellan olika regioner i landet samt mellan olika vårdgivare inom respektive region.

Patientens roll tydligare

Gerd-Marie Alenius, överläkare vid Reumatologiska kliniken, är ordförande i den lokala arbetsgrupp som nu ska sprida kunskap, rutiner och stöd för att berörda verksamheter enkelt ska kunna implementera vårdförloppet i regionen.

– I Västerbotten ligger vi bra till och har redan en god struktur för att upptäcka och ta hand om den här patientgruppen. Det här blir en tillskärpning och ska ses som ett bra stöd, men en väldigt viktig aspekt är att vårdförloppet tydliggör patientens roll. Patienten är inte ett objekt utan delaktig i sin vård och välinformerad. Både patient och vårdgivare ska veta vad som gäller, säger Gerd-Marie Alenius.

”Vi har kommit långt”

Detta vårdförlopp begränsar sig till tiden från välgrundad misstanke om RA via bekräftad diagnos och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år. Men redan nu arbetas det med att ta fram ett kompletterande vårdförlopp som ska sträcka sig under hela behandlingstiden.

– Vi har kommit långt. År 1989 började jag arbeta med patienter som drabbats av RA. Då var folk i regel sjukpensionärer två år efter att diagnosen ställts. Idag ser det helt annorlunda ut. Vi kan hålla det i schack och personer med RA kan ofta gå med det hela yrkeslivet. Men det gäller att ställa diagnosen i tid, säger Gerd-Marie Alenius.

Se presentationen

Vårdförloppet presenteras i ett webbinarium som sänds den 22 mars klockan 14.00–15.00. 

Här kan du följa webbinariet som spelas in och även finns tillgängligt i efterhand (öppnas i Teams)

Mer information om den lokala arbetsgruppen, vårdförloppet, filmer och rutindokument hittar du på regionens sidor för vårdgivare.

Fakta: Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

  • Vårdförloppet för reumatoid artrit har tagits fram i nationellt system för kunskapsstyrning och är det andra som implementeras i Västerbotten.
  • Kunskapsstyrning är sedan 2018 svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
  • Ytterst handlar kunskapsstyrning om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap – ett arbete som aldrig kan bli färdigt. Kunskapsstyrning bygger på att ständigt utvärdera och lära för att hela tiden kunna förbättra. Framgången räknas i liv och jämlik hälsa.
Tillbaka till nyhetslistan