Nytt team tar PICC-line till Skellefteå

Sedan oktober finns ett venaccess-team på Skellefteå lasarett. Som namnet antyder är de specialiserade på att via ultraljudsledd teknik leta reda på och navigera sig fram genom patienternas blodkärl. En uppskattad förmåga, inte minst bland svårstuckna patienter.

Venaccess-teamet på Skellefteå lasarett består av IVA-sjuksköterskan Magnus Strömqvist och anestesisjuksköterskan Ida Holmlund. Foto: Per Strömbro

Teamet, som består av IVA-sjuksköterskan Magnus Strömqvist och anestesisjuksköterskan Ida Holmlund är än så länge en ganska okänd stödfunktion på lasarettet men där blir det förhoppningsvis snart skillnad. För de har ett bra erbjudande; utöver att stå till tjänst med stickhjälp, vanliga PVK, alltså perifer venkateter, är de först med att sätta så kallad PICC-line på patienter i Skellefteå, något som kan spara såväl tid som resurser inom vården och underlätta för patienter i närområdet.

Smidig lösning

PICC-line står för ”perifert inlagd central kateter” och är en tunn plastslang som förs in i ett av kroppens större blodkärl via ett kärl på överarmen ner centralt mot hjärtat. Genom slangen kan patienten få läkemedel, dropp och lämna blodprover utan att behöva bli stucken i armarna varje gång. När den inte behövs längre dras den enkelt ut.

– För att sätta en vanlig central venkateter eller en subkutan venport, där en liten dosa opereras in under huden, krävs det läkarresurser och eventuellt en operationssal. Det ger i sin tur en mängd följdeffekter då det kräver mycket personalresurser i flera led. En PICC-line tar ungefär en timme innan den är klar att använda, säger Magnus Strömqvist

Det kanske låter obehagligt att i vaket tillstånd få en slang dragen genom kroppen, men bortsett från själva nålsticket känner patienten i stort sett ingenting.

Ett komplement

PICC-line är ett bra alternativ, enligt duon som pekar på att den kan utföras på sköterskenivå och att den inte tar operationstider i anspråk. Men de understryker samtidigt att det handlar om ett komplement till andra centrala infarter.

– En PICC-line kan med fördel användas för långtidsbehandling men för vissa patienter som till exempel har längre uppehåll mellan behandlingar kan subkutan venport vara ett bättre alternativ. PICC-line har också stora fördelar då patienten är svår att sticka, har behandling med intravenöst antibiotika och infusioner eller när blodkärlen lätt går sönder, säger Ida Holmlund.

Färre sjukresor

Just nu befinner sig venaccess-teamet i en uppstartsfas med en mottagning som har öppet två dagar i veckan. Det kan komma att utökas.

– På Norrlands universitetssjukhus har man utfört PICC-line under flera år och ett syfte med den här satsningen är att fler patienter ska slippa att åka från Skellefteå till Umeå för att få en PICC-line. Vi tror att behovet är stort även här i Skellefteå, säger Ida Holmlund.

Tillbaka till nyhetslistan