NYHETER 2022-05-02

Parkering P19, Nus, stängs för markarbeten under sommaren 2022

Parkering P19 vid Norrlands universitetssjukhus stängs under sommaren 2022 på grund av markarbeten med ny reservkraftanläggning och nya högspänningsstationer. Även genomfartsvägen från P8 kommer att vara stängd under vissa veckor.

Tidsplan:

  • Genomfartsväg mellan P8 (stora grusparkeringen) och P19 stängs av vecka 19–34.
  • Parkeringen P19 vid ID-foto Umeå stänger slutet av vecka 23 till och med vecka 34.


Karta över markarbete på parkering P19, Umeå

Tillbaka till nyhetslistan