Patientsäker totalrenovering i Skellefteå

För ett och halvt år sedan inleddes en totalrenovering av en operationsavdelning på Skellefteå lasarett. I en extremt känslig miljö där verksamheten inte kan stängas ner har vårdpersonal och byggarbetare jobbat tillsammans för att inte påverka patientsäkerheten. Det har inte varit en brist på utmaningar, men nu är arbetet klart och resultatet är mycket gott.

Fredrik Jakobsson, projektledare för vården, och Peter Norrman, fastighetsområdeschef, betraktar renoveringsarbetet på operationsavdelningen på Skellefteå lasarett som ett skolboksexempel. Foto: Per Strömbro

Totalt rör det sig om en yta på 2 300 kvadratmeter som har renoverats. En hel operationsvåning med nio operationssalar som utöver nya ytskikt bland annat fått nya operationsbord och belysning.

– Vi har gått igenom hela lokalen och bytt ut golv, väggar och mattor. Allt detta under tiden som ordinarie verksamhet har pågått. Det har tvingat oss att hitta många speciallösningar och det har vi lyckats med, säger Peter Norrman, fastighetsområdeschef.

En extremt känslig miljö

Han anser att framgångsfaktorn ligger i ett mycket gott samarbete mellan fastighetsavdelningen, vården och entreprenörer. Det i en kombination med noggranna riskanalyser, en bra planering och tydlig kommunikation med korta beslutsled mellan parterna gör att arbetet kunnat pågå utan några större incidenter eller frustration.

– Det svåraste har varit att bygga ett system där vi aldrig har gemensamma flöden mellan vård och bygg. Operationsavdelningen är en extremt känslig miljö och för att det inte skulle spridas partiklar lät vi bygga kuvösliknande områden där byggarna verkade. Där skapade vi ett kraftigt undertryck för att suga ut allt damm, säger Peter Norrman och berättar att partikelmätningar har skett löpande för att försäkra sig om att det inte uppstått läckage.

En annan speciallösning var att vårdpersonal stod i direkt telefonkontakt med byggpersonal för att snabbt kunna avbryta arbetet i samband med akuta operationer.

– Resultaten har varit mycket goda. Våra säkerhetsrutiner har fungerat, säger Peter Norrman.

Lett till förbättrade arbetssätt

Även från vårdhåll är tongångarna positiva.

– Ur vårt perspektiv har vi kunnat producera vård hela tiden samtidig som vi hållit hygienkraven och levererat det vi lovat. Givetvis har det påverkat med flytt av förråd och personalutrymmen. Men det har personalen hanterat på ett bra sätt. Det har funnits en tydlighet kring vad som ska göras och varför det är nödvändigt. Personalgruppen har också varit delaktiga i att hitta lösningar, säger Fredrik Jakobsson, projektledare för vården, som kan konstatera att mycket av det som vid en första blick framstod som logistiska bekymmer snarare har lett fram till förbättrade arbetssätt:

– Det gäller inte minst sterilprocessen där vi nu har bättre rutiner för att hantera instrumenten, men även när det gäller vår förmåga att hantera stora materialflöden har vi blivit bättre. Det är skönt att det har gått bra, för operationsavdelningen är en otroligt viktig verksamhet som påverkar nästan allt på lasarettet. Den måste fungera.

Höll tidplan och budget

När Peter Norrman summerar projektet kan han dessutom konstatera att såväl tidplan som budget har hållit.

– Det här är ett skolboksexempel på hur det ska gå till, säger han.

Tillbaka till nyhetslistan