Pressmeddelande Samtliga personer avlidna i flygkrasch utanför Umeå

Nus har söndag eftermiddag gått upp i stabsläge på grund det kraschade sportflygplanet med nio personer ombord. Samtliga personer har avlidit.

Akutmottagningen på Nus har ingen ytterligare information att sprida. Region Västerbotten samarbetar med Svenska kyrkan och Umeå kommun vad gäller psykosociala insatser. I nuläget är särskilda lokaler i anslutning till Umeå Airport öppet för anhöriga och närstående för psykosocialt stöd.

Presskontakt

Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53

Tillbaka till nyhetslistan