NYHETER 2020-09-15

Psykiatrihuset växer fram

En av de nya byggnaderna som växer fram på Norrlands universitetssjukhus är det nya psykiatrihuset. Det nya psykiatrihuset kommer vara en samlad lokal för psykiatrisk vård inom Region Västerbotten och beräknas vara färdigt våren 2022.

Byggarbetsplats ovanifrån. Foto.

 

Under hösten 2020 fortsätter arbetet med att putsa fasaden så länge vädret tillåter. Även markarbeten riktade mot Holmsundsvägen utförs under hösten och ambulansrampen ska färdigställas.

Man kommer även arbeta med att montera solceller och solfångare på byggnaden, det är en del i arbetet med att byggnaden ska vara energisnål.

– Solcellerna kommer producera el och solfångarna genererar varmvatten, säger Gunilla Reinklou, byggprojektledare för psykiatrihuset.

Tidigare har det även borrats djupa hål som kommer förse byggnaden med både värme och kyla.

Håller tidplan och budget

En utmaning med projektet är att det är en stor byggnad som ligger centralt på sjukhuset och nära akutmottagningen.

– Kommunikationen med akutmottagningen och ambulansen har varit jätteviktig och det har gått bra hittills, säger Gunilla Reinklou.

Projektet har även haft ett gott samarbete med entreprenörerna.

– Vi håller både tidplan och budget som det ser ut nu, säger Gunilla Reinklou.

Anpassade innergårdar

I anslutning till det nya psykiatrihuset kommer det finnas fyra innergårdar och huset ligger nära sjukhusparken.

– Vi skapar utemiljöer som är anpassade för patientgrupperna i huset, exempelvis kommer barn- och ungdomspsykiatrin att ha en innergård som är anpassad efter deras behov med mer rörelseutrymme, säger Gunilla Reinklou.

 

Tillbaka till nyhetslistan