Region Västerbotten med i regeringssatsning kring traumavård för barn

Region Västerbotten har utsetts till modellområde för en regeringssatsning för att öka kunskapen kompetensen för traumavård i Sverige för barn och ungdomar. En mängd aktiviteter är påbörjade i Västerbotten och fokus ligger på barnens bästa.