NYHETER 2019-04-02

Region Västerbotten satsar på kvinnors hälsa

Ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar Sveriges kommuner och landstings rapport om regionernas satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa som nu lämnats till regeringen. Ett resultat av satsningen är bäckenbottenmottagningarna i Västerbotten.

En kvinna och ett barn tar på en gravid kvinnas mage.

Under 2018 fördelades 1,8 miljarder till regionerna för att kvinnor och deras familjer ska få en tryggare vård före, under och efter graviditeten.

I Region Västerbotten har flera satsningar gjorts. Vissa riktar sig mer generellt till kvinnor, andra insatser har fokus på särskilda grupper som ungdomar, icke-svensktalande kvinnor och föräldrar med psykisk ohälsa.

– Det här är en bred satsning i att kunna erbjuda alla kvinnor och föräldrar en trygg, tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård genom hela vårdkedjan, säger Maria Smedberg, medicinsk chef vid Centrum för obstetrik och gynekologi.

SKL:s uppföljning visar att mer än hälften av pengarna har använts till bemanning i regionerna. I Västerbotten har man bland annat anställt fler undersköterskor och barnmorskor inom förlossningsvården. Grundlönen för barnmorskor och barnsjuksköterskor inom dygnetruntvård i förlossningsvård och neonatalvård har även höjts för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Följer upp förlossningsbristningar

För att stärka förlossningsvården har personalen utbildats inom områden så som förlossningsbristningar, akut obstetrik, förlossningsrädsla och amning. En del av utbildningarna genomfördes gemensamt med mödrahälsovården.

Ett resultat av satsningen är bäckenbottenmottagningarna i Västerbotten som följer upp och behandlar kvinnor med förlossningsbristningar.

– Två till fyra veckor efter förlossningen kontaktar vi kvinnor som fått en komplicerad grad två bristning, klipp eller en förlossningsbristning grad tre eller fyra och ger råd och erbjuder besök eller behandling vid behov. Jag forskar även om kvinnors upplevelser av förlossningsbristningar och det visade sig att kvinnorna efterfrågade en tidigare kontakt med oss vårdgivare och en enklare sökväg, så vi är glada att kunna erbjuda det, säger Maria Lindqvist, vårdutvecklare och medicine doktor vid Centrum för obstetrik och gynekologi.

Nationellt har andelen kvinnor som följs upp efter förlossning ökat från 79 procent till 85 procent på tre år. Och andelen allvarliga bristningar i samband med förlossning har minskat från 2,5 procent till 2,1 procent sedan 2015.

Projekt för kvinnors hälsa i Västerbotten

Inom mödrahälsovården pågår bland annat ett pilotprojekt för att identifiera och erbjuda behandling till gravida kvinnor med psykisk ohälsa och projektet Kulturdoula Västerbotten stöttar nyanlända kvinnor under sin graviditet och förlossning.

– En kulturdoula är en kvinna som har en egen erfarenhet av förlossning och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste på deras modersmål under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt, berättar Yvonne Lundqvist, verksamhetschef vid Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård Västerbotten.

Fler ungdomsmottagningar i länet

Nu är Västerbotten nära den nationella rekommendationen om antal barnmorskor per ungdom i befolkningen. Ungdomsmottagningarna och ungdomshälsan i länet har anställt fler barnmorskor och startat fler mottagningar och finns nu på sex orter i länet. Ungdomsmottagningen finns även i en digital version.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2018, rapport från SKL

Tillbaka till nyhetslistan