NYHETER 2020-11-09

Region Västerbotten uppgraderar all nätverksutrustning

På tisdag morgon den 10 november klockan 06.00 uppgraderas all nätverksutrustning i regionen. Det påverkar telefonin i hela Region Västerbotten samt får stor påverkan på kritisk medicinteknisk utrustning på Norrlands universitetssjukhus.

Nus trea

 

 Uppgraderingen planeras pågå i 30 minuter. Under denna tid kan man inte ringa in till regionens växel, varken internt eller externt. Dessutom påverkar uppgraderingen sjukvårdens system för IP-telefoner och trådlösa telefoner samt larmknappar på sjukvårdsenheterna.

Regionens personsökning, reservtelefoner och mobiltelefonin kommer att fungera.

Även cirka 2 000 nätverksanslutna utrustningar vid universitetssjukhuset påverkas. Det handlar om allt från styrsystem för fastighet, medicintekniska utrustningar för bland annat övervakning och system till datorer. För att ingen ska fastna kommer vakter att kontrollera hissarna.

Patientsäkra reservsystem

– Under uppgraderingen kommer hälso- och sjukvården att använda reservrutiner för bland annat övervakning vilket innebär en fortsatt god patientsäkerhet. Även tillgängligheten på telefon påverkas men där har vi andra system som vi använder för att kommunicera under avbrottet, säger Anna Cahier, tillförordnad biträdande verksamhetschef på universitetssjukhusets infektionsklinik samt ordförande i den lokala katastrofkommittén vid Norrlands universitetssjukhus.

Uppgraderingen görs eftersom ett fel i mjukvaran i nätverksutrustningen upptäckes under en felsökning med leverantören. 

Särskild sjukvårdsledning vid Norrlands universitetssjukhus är i stabsläge under det planerade avbrottet. Detta för att följa arbetet och vid behov kunna utöka resurser.

1177 Vårdguiden på telefon påverkas inte av uppgraderingen. 

Tillbaka till nyhetslistan