Region Västerbotten uppmärksammar donationsveckan

Donationsveckan får fler att ta ställning i den livsviktiga frågan om organ- och vävnadsdonation. För nionde året i rad deltar Region Västerbotten med lokala informationsinsatser.

Av de omkring 100 000 personer som avlider i Sverige varje år är det ungefär 200–270 personer som avlider under sådana omständigheter att organdonation är möjlig. I fjol blev 182 svenskar organdonatorer efter sin död, vilket ledde till många livsviktiga transplantationer.

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas av friska från en annan människa. Att ta ställning för donation av organ och vävnader kan rädda någons liv.

– Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder och medicinska åkommor. Det finns ingen övre eller undre åldersgräns. Hälso- och sjukvården gör alltid en individuell bedömning om en person är medicinskt lämplig att bli donator, säger Monika Långström, lokalt donationsansvarig sjuksköterska på Norrlands universitetssjukhus.

1 oktober 2019 fanns ett behov av 890 organ i Sverige. Varje år dör många som står på väntelistan eftersom det inte finns nog med donatorer för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.

Donationsveckan gör skillnad

– Har du inte tagit ställning än är det ett utmärkt tillfälle att göra det under Donationsveckan, säger Monika Långström.

Under förra årets donationsvecka kom det in 12 439 anmälningar till donationsregistret. Det är mer än 3 000 fler jämfört med året innan och kan även jämföras med de 400–1 000 anmälningar som i snitt görs under årets övriga veckor.

15-åringar väljer själv

Sedan ifjol finns det också ett beslut om en ny förordning om donationsregister hos Socialstyrelsen. Det innebär bland annat att den som är 15 år själv får bestämma om den vill registrera sig i donationsregistret, utan vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavare får enbart anmäla barn upp till 15 år mot tidigare upp till 18 år.

Lokala insatser för att sprida information

Donationsveckan, 4–10 november, är ett årligen återkommande nationellt initiativ från Socialstyrelsen. Målet med veckan är att allmänheten ska få bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation och att fler ska ta ställning i frågan och sprida budskapet vidare. I Västerbotten kommer även blodgivning, donation av könsceller (ägg och spermier) och stamceller att vara i fokus.

Under veckan uppmärksammas donation runt om i länet. Donationsansvariga från regionen är på plats och svarar på frågor om donation och delar ut donationskort. Aktiviteterna sker i samarbete med medicinkliniken, Livio, blodcentralen, Njurföreningen Västerbotten och Funktionsrätt Umeå.

Aktiviteter i Västerbotten

Lycksele

  • Onsdag 6 november, 14.00–16.00. Tillfälle att ställa frågor till donationsansvarig sjuksköterska. Dessutom finns Jan och Annika Evertsson från Njurföreningen på plats. Ica Supermarket.

Skellefteå

  • Onsdag 6 november, 12.00–13.00. Tillfälle att ställa frågor till donationsansvarig sjuksköterska. Goodie-bags så långt lagret räcker. Centralhallen, Skellefteå lasarett.

Umeå

  • Måndag 4 november, 12.00–16.00, står blodbussen på plats på Renmarkstorget. Tillfälle att ställa frågor.
  • Måndag 4 november, 13.00, donationsföreläsning ”Jag överlevde tack vare ett nytt hjärta” med Håkan Westling. Träffpunkt Aktrisen, Aktrisgränd 17.
  • Tisdag 5 november, 10.00–14.00, tillfälle att ställa frågor. Intill Kristallen på Norrlands universitetssjukhus.
  • Onsdag 6 november, 17.00–20.00, tillfälle att ställa frågor. USM, Utopia.
  • Torsdag 7 november, 13.00–16.00, donationsföreläsning. ”Vad är donation, vad kan man donera, hur man tar ställning?” med Monika H Långström. ”Jag är en reservdelsmänniska tack vare att någon annan tagit ställning till organdonation” med Iraj och Monica Sedaghati. Älgen, Mariehemsvägen 7N.
  • Torsdag 7 november, 17.00–20.00, tillfälle att ställa frågor. IKSU Sport.

Så här kan du berätta hur du vill ha det

Alla tre sätt är lika giltiga och det är det senaste ställningstagandet som gäller. Om du har frågor om donation kan du mejla donation@regionvasterbotten.se

Organdonation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Tillbaka till nyhetslistan