NYHETER 2021-05-07

Region Västerbottens kommunikation blir mer digital

CLG har beslutat att Region Västerbotten ska använda sig av central utskriftsleverantör för att kommunicera med patienter och invånare. Fördelarna är många då fysiska brev ska skrivas ut, kuverteras och postas, något som nu kommer att skötas av utskriftsleverantören vilket frigör tid till annat för regionens personal. Som en alternativ kanal kan centrala utskriftsleverantören även skicka kallelserna till digitala brevlådor i stället för fysiska brevlådor till de invånare som har valt en sådan brevlåda.

– Vissa verksamheter i Region Västerbotten använder sig redan av central utskriftsleverantör och nu är tanken att alla ska ansluta berättar Sandra Ahlm, verksamhetsutvecklare IT Region Västerbotten.

Ragnberth Helleday, objektägare för vårdstöd bas, förklarar vidare att detta bara är början.
– Förutom att standardisera kuverterade utskick kan man också koppla in så kallade digitala brevlådor och helt frångå fysisk post. En stor fördel är att informationen når ut snabbare till invånarna och att det blir mer miljövänligt.

Arbetet är redan igång

För de verksamheter som ansluter sig innebär det rent praktiskt att de måste göra ett arbete med att standardisera kallelserna. Ögonkliniken i Skellefteå är en av de kliniker som anslutit sig. Sedan jul har de gått igenom sina kallelser och har nu sju generiska kallelser från att tidigare har arbetat med över tjugo olika. Kallelserna har blivit mer tydliga och lättlästa för patienterna och det har även sparat tid för den som gör utskicken.

– Det är ett stort jobb att gå igenom alla kallelser och värdera innehållet. Men man har igen det, den som bokar besöken hos oss har fått en mycket bättre arbetsmiljö. Dessutom är jobbet redan gjort inför att vi ska byta journalsystem, berättar Sofia Lundgren, vårdadministratör. Vi har bara några få kallelser kvar nu som vi skickar ut själva.

Än så länge har de bara anslutit till den tjänst som kuverterar och skickar ut fysisk post men planen är att i framtiden även ansluta sig till de digitala brevlådorna.

– Vi är väldigt positiva till att koppla på steget med digitala brevlådor för att få ut informationen snabbare till patienterna. Det är även väldigt mycket papper och kuvert som skickas ut och det digitala är mer miljövänligt, avslutar Sofia Lundgren.

Alla dessa system skickar idag sina kallelser/fakturor/brev till central utskriftspartner (IDATA)

  • Journalia
  • NCS Cross
  • RIS
  • Invitation
  • Agresso - fakturor

Skillnaden efter beslut: Alla dessa system kommer framöver även att ha tjänsten att invånare kan få sin post helt digitalt.

Läs mer om digitala brevlådor på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan