NYHETER 2020-03-02

Regionens satsar på etikombud

I mitten av april startar vidareutbildningen av Region Västerbottens etikombud. Under tre halvdagar i vår och höst behandlas frågor som grundläggande vårdetik, värdegrund och etisk analys. – Utbildningen är en del i en större satsning på etikombuden, som då blir diplomerade, säger Cecilia Reinikainen Diamant, med i arbetsgruppen för vårdetik och själv etikombud på intensivvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus.

Cecilia Reinikainen Diamant är med arbetsgruppen för vårdetik och själv etikombud. Foto: Jan Alfredsson

Etikombud har funnits inom Region Västerbotten i många år för att hjälpa personalen att agera i svåra situationer och hålla det etiska perspektivet levande.

Bättre rustade

Utbildningen riktar sig till de drygt 200 etikombuden i Västerbotten, som efterfrågat möjlighet för att bland annat öva på olika scenarier som kan uppstå på en arbetsplats.

– Med utbildningen får de möjlighet att utvecklas så att de är bättre rustade för att vara stöttepelare på sin arbetsplats, säger Cecilia Reinikainen Diamant.

– I verksamheter där etikfrågorna inte är högst upp på agendan behöver ombuden också lite draghjälp och kan under utbildningen få exempel på frågor som de kan jobba med, säger hon.

Deltagarna får tips

– Bland etikombuden finns det många som har ett behov av grundutbildning, säger Mats Lundström, lektor i omvårdnad vid Umeå universitet och utbildningssamordnare för etikombuden.

Vid det tre halvdagsutbildningarna får deltagarna bland annat tips på hur de i sin egen verksamhet kan starta både etikcaféer och etikronder.

– De får också utbildning i etisk analys, till exempel om vilka värden som kan stå på spel vid ett beslut eller hur man kan argumentera för det, säger Mats Lundström.

Kontrakt med ombuden

Utbildningen tar dessutom upp frågan om en överenskommelse mellan etikombudet och den närmsta chefen, något som också efterfrågats.

– I kontraktet ska det stå hur mycket tid som ska avsättas för arbetet som etikombud samt hur länge uppdraget pågår, säger Cecilia Reinikainen Diamant.

Arbetsgruppen för vårdetik hoppas nu att denna form av vidareutbildning ska bli årligt återkommande.

– Vi har inspirerats av Norrbotten, som har ett liknande upplägg, förklarar Cecilia Reinikainen Diamant. Västerbotten och Norrbotten ligger långt framme medan vissa regioner inte har något etikarbete alls på enhets- eller avdelningsnivå.

Ofta samma frågor

Veronica Westermark, röntgensjuksköterska i Skellefteå, har varit etikombud på sin arbetsplats i åtta år och tycker att även tidigare fortbildning varit ganska bra.

Vid de återkommande etikombudsträffarna, där deltagarna bland annat fått ta del av grundläggande etiska principer och teori, har hon och andra ombud delat erfarenheter och kunskap mellan varandra.

– Trots att vi kommer från arbetsplatser med olika förutsättningar, är det ofta samma frågor som dyker upp och som alla berörs av, säger Veronica Westermark.

Dialog och reflektion

Hon funderar på att anmäla sig till vårens och höstens etikombudsutbildning.

– Jag skulle behöva lite mer praktiska övningar om både etikkafé och hur man genomför en demokratisk dialog, det gäller att få medarbetarna att reflektera så att alla kommer till tals, säger Veronica Westermark.

Tillbaka till nyhetslistan