Samarbete förbättrar sårbehandling

Hud- och STD-kliniken Västerbotten samt hälsocentralerna och den kommunala hemsjukvården i Umeåområdet vill med ökad kunskap, rätt behandling och mer samarbete minska antalet svårläkta sår och korta läkningstiden. – Såromläggning två gånger i veckan i tre år kostar mycket pengar, både för patienten och vården. Men med en ökad kunskap hos alla inblandade hoppas vi kunna minska behandlingstiden, säger Maria Östman, undersköterska vid Ålidhems hälsocentral.

Svårläkta sår
Johan Dahlberg, Åsa Nordlund, Maria Östman, Björn Hammar och Ulrika Sjöberg hoppas med samarbete minska antalet svårläkta sår och korta läkningstiden. Foto: Jan Alfredsson

Förbättringsarbetet har sin grund i de brister som framkom av en kartläggning av behandlingen av svårläkta sår i Västerbotten. Arbetet påbörjades redan i slutet av januari 2020, men pausades av känd anledning under våren.

Konkreta åtgärder

Under hösten och vintern har arbetet startat igen och de inblandade hoppas snart kunna presentera ett nytt evidensbaserat vårdprogram med konkreta åtgärder, bland annat vem som har ansvar för de olika delarna i en sårbehandling.

Syftet är både att förhindra att sår uppkommer och se till att de sår som ändå uppstår ska läka inom sex veckor, med rätt metoder.

– Det är ett omfattande arbete med ett visionärt mål, säger Åsa Nordlund, verksamhetschef vid hud- och STD-kliniken Västerbotten, som lett arbetet.

– Arbetet med svårläkta är ett bra exempel på god och nära vård som utgår från patientens egenvård och det stöd vi i Region Västerbotten kan ge tillsammans med regionens kommuner, säger hon.

Arbetsgruppen har, tillsammans med två medarbetare från regionens utvecklingsenhet, arbetat fram det gemensamma vårdprogrammet för sårbehandling.

Behov av fortbildning

Gruppen består av representanter från Hud- och STD-kliniken Västerbotten, från hälsocentralerna Teg, Ålidhem, Bjurholm och Nordmaling samt från Umeå kommuns vård- och omsorgsverksamhet.

Såren upptäcks ofta först av kommunens hemsjukvård. Ulrika Sjöberg arbetar som sjuksköterska vid äldreomsorgen i Holmsund och Obbola och ser att det finns behov av fortbildning.

– Vi har en stor omsättning bland personalen, både i hemsjukvården och kommunen. Nyanställda saknar ofta kunskap om hur de ska behandla sår, samt se förändringar hos den äldre, som kan innebära ökad risk för sår, säger hon.

– Det är mycket viktigt med kontinuerlig fortbildning både i sårvård, samt framförallt förebyggande vård, så att vi undviker att sår uppkommer.

Gemensamma riktlinjer

Ulrika Sjöberg hoppas att det nya vårdprogrammet kan betyda ett bättre och snabbare sätt att behandla sår.

– Om vi har gemensamma riktlinjer, använder samma sjukvårdsmaterial och pratar om samma saker när det gäller behandling, underlättar det för alla. Kan vi dessutom förkorta behandlingstiden av uppkomna sår, samt minska lidandet för patienten, är mycket vunnet, säger hon.

Kortare och bättre

Johan Dahlberg, ST-läkare vid Hud- och STD-kliniken Västerbotten, hoppas att samarbetet kan betyda både kortare väntetid och bättre behandling.

– Många sår ska behandlas här, till exempel specialfall eller sår som kommer av vissa sjukdomar. Men om de andra såren behandlas antingen i primärvården eller kommunernas hemsjukvård, kan vi bättre styra vilka patienter som kommer till oss.

Björn Hammar är verksamhetschef för Umeå kommuns hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen och ser en stor potential i arbetet med att förebygga och förbättra behandlingen av svårläkta sår.

– Här ser vi en vinning för både kommunen och regionen, samt naturligtvis för patienten, säger han.

Nu går arbetet med det nya vårdprogrammet vidare och ska förhoppningsvis minska lidandet för patienterna, samt minska rejält på kostnader för personal, material och resor.                          

Alla är vinnare

– Jag hoppas att det leder till att alla som jobbar med sårbehandling ökar sin kunskap så att vi vet vad som ska göras utifrån de diagnoser som finns, säger Maria Östman.

– Både patienter och personal tjänar på samarbetet, det finns bara vinnare i konceptet, avslutar Åsa Nordlund.

Tillbaka till nyhetslistan