Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 december

Idag, onsdag den 11 december, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

Klubba