Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 januari

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.