Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 juni 2020

Idag, fredag den 12 juni, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.