Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 maj

Idag torsdag den 23 maj har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.