Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 oktober

Idag torsdag den 3 oktober har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.