Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 september

Idag onsdag den 4 september har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.