Sammanfattning från regionfullmäktige den 16 juni

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt.  Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.