Sammanfattning från regionfullmäktige den 17 september

Regionfullmäktige har haft sitt första sammanträde för hösten. Läs en sammanfattning av de beslut fullmäktige fattade.