Sammanfattning från regionfullmäktige den 19–20 november

Regionfullmäktige har sammanträtt i Umeå. Läs en sammanfattning av de beslut fullmäktige fattade.