Sammanfattning från regionfullmäktige den 21 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.