Sammanfattning från regionfullmäktige den 22 september

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt.  Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.