Sammanfattning från regionfullmäktige den 24–25 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt i Umeå för att bland annat behandla sju motioner samt årsredovisningen för 2018. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.