Sammanfattning från regionfullmäktige den 25 februari

Fullmäktige i Region Västerbotten har haft sitt första sammanträde för året. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.