Sammanfattning från regionfullmäktige den 26 februari

Fullmäktige i Region Västerbotten har haft sitt första sammanträde för året där man bland annat behandlade sex motioner. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.