Sammanfattning från regionstyrelsen den 10 december 2019

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

Klubba

Sammanfattning regionstyrelsen 191210.pdf

 

För protokoll och tillhörande handlingar till ärendena, se:

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-12-10

Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av regionstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

Tillbaka till nyhetslistan