NYHETER 2020-05-13

Sammanfattning från regionstyrelsen den 12 maj 2020

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Det var första gången som ett styrelsesammanträde genomfördes digitalt och majoriteten av ledamöterna deltog på distans. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

Sammanfattning RS 200512.pdf

Protokoll och tillhörande handlingar

Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av regionstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

Tillbaka till nyhetslistan