Sammanfattning från regionstyrelsen den 12 mars

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

Sammanfattning RS 190312 (pdf)

Protokoll och tillhörande handlingar till ärendena

 

Mer information och politiska kommentarer

Lämnas av regionstyrelsens presidium:

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

LiseLotte Olsson (V), 2:e vice ordförande, 070-357 21 67

 

Tillbaka till nyhetslistan