NYHETER 2019-08-29

Satsning på digital teknik i utbildningsmiljöer

Kommunerna i Västerbotten har i tre konstellationer beviljats statsbidrag för utveckling av Lärcentra i kommunerna. Bärande tankar i samtliga ansökningar är fjärrundervisning, distansbaserat lärande och användandet av distansöverbryggande teknik.

Som en del i satsningen har Region Västerbotten och MediaCenter tillsammans med rektorer från kommunernas vuxenutbildningar sammanställt en grundutbildning som kan ses som en introduktion till fjärrundervisning och distansbaserat lärande.

– Västerbotten är ett län med långa avstånd och till stora delar glest befolkat. För en likvärdig tillgång på utbildning måste vi använda fjärr- och distansteknik i större utsträckning, säger Tobias Thomson, utbildningsstrateg på Region Västerbotten med ett speciellt ansvar för inlandskommunerna.

Risk att arbetskraft försvinner

Den dagslånga utbildningen riktar sig till all personal inom kommunernas lärcentrum samt SFI-verksamheter och bjuder på inspiration och forskningsperspektiv men även praktiska moment. Utbildningstillfälle ges i Lycksele, 17/9, Skellefteå, 18/9, Umeå, 1/10 (för deltagare från Umeås kranskommuner) och Umeå (2/10). Dessutom sker en stor inspirationsdag med samma tema för cirka 250 pedagoger i Lycksele 31/10.

– I synnerhet inom vuxenutbildningen är det en nyckel att vi får till mer distansbaserade lösningar, annars finns stor risk att arbetskraft bara lämnar vissa kommuner istället för att utbilda sig och stanna kvar, säger Tobias Thomson.

Ta ner trösklarna

Linda Rudolfsson är IT-pedagog på MediaCenter Västerbotten som tillsammans med kommunernas vuxenutbildning tagit fram utbildningens innehåll.

– Fokus kommer att ligga på att hantera digital teknik i utbildningsmiljöer så att vi kan höja kunskapen och ta ner trösklarna på fler håll i länet, säger Linda Rudolfsson.

Vid intresse att närvara vid någon av utbildningsdagarna, kontakta ditt närmaste Lärcentra för mer information.

Tillbaka till nyhetslistan