NYHETER 2021-09-20

Satsning på precisionsmedicin

Vinnova finansierar en fortsatt satsning på utvecklingen av precisionsmedicin vid Norrlands universitetssjukhus. Det möjliggör mer precis diagnostik och individanpassad vård för invånarna i norra sjukvårdsregionen.

– Jag är oerhört glad att Vinnova identifierat Genomic Medicine Sweden (GMS) som en viktig infrastruktur och samverkansplattform för framtidens hälso- och sjukvård och klinisk forskning med stor patientnytta. Denna satsning är ett viktigt steg för Region Västerbotten och hela Norra sjukvårdsregionen att bygga upp ett eget center för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP), säger Göran Larsson, FoU-chef i Region Västerbotten.

Genomic Medicine Sweden, GMS är en nationell plattform för samverkan mellan olika aktörer inom sjukvård, akademi, industri, patientorganisationer och myndigheter. Vid landets sju universitetssjukhus finns regionala center, för att föra in precisionsmedicin i sjukvården. Genomic Medicine Center Norr (GMC Norr) finns vid Laboratoriemedicin vid Norrlands universitetssjukhus och institutionen för Medicinsk Biovetenskap vid Umeå universitet.

­Vinnova satsar tillsammans regioner och universitet 220 miljoner kronor till GMS under 2021-2024. Finansieringen de kommande åren ska bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården, stärka svensk forskning och främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan näringslivet, vården och akademin.

– Detta möjliggör ökad tillgång till mer avancerad diagnostik och behandling för våra patienter. Detta gör också att våra forskare kan undersöka bakomliggande orsaker till olika sjukdomar såsom cancer, ärftliga sjukdomar och diabetes. I förlängningen bidrar det till att utveckla framtidens förbättrade diagnosverktyg och skräddarsydda behandlingar, säger Maréne Landström, professor i patologi och representant för GMC Norr.

Läs mer om genomik och precisionsmedicin på GMS webbplats

Tillbaka till nyhetslistan