Semesterväxling – en ny förmån i Region Västerbotten

Nu kan Region Västerbotten erbjuda en del medarbetare en möjlighet att växla in semestertillägget mot extra lediga dagar. I dag är det Sveriges Ingenjörer, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Jusek, Vision, SRAT, Akademikerförbundet SSR och Sveriges Arbetsterapeuter som har tecknat avtal med arbetsgivaren om semesterväxling. Fler fackförbund kan komma att teckna semesterväxlingsavtal.

–  För att vara en attraktiv arbetsgivare för alla våra medarbetare och potentiella medarbetare vill vi utveckla våra förmåner. Med semesterväxling får vi nu ytterligare ett sätt att möjliggöra vila och återhämtning som en del i ett förlängt och förändrat arbetsliv, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

Attraktiv arbetsgivare

Region Västerbotten är en stor arbetsgivare med många olika yrkesgrupper, arbetsvillkor och förutsättningar. Här finns en mångfald av kompetenser som jobbar mot olika målgrupper i samhället. Som arbetsgivare konkurrerar Regionen om medarbetare från flera olika branscher. Med många olika yrkesgrupper anställda som arbetar med varierande förutsättningar måste regionen möta behoven och vara attraktiva för medarbetare och potentiella medarbetare.

–  Semesterväxling är en förmån som många arbetsgivare har. Jag är glad att vi nu tillsammans med de fackliga har tecknat ett avtal som gör det möjligt för en del av våra medarbetare att växla semesterersättning mot fler lediga dagar, säger Kia Ronnhed.

Våra lokala arbetstidsmodeller för medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar dygnet runt är ett annat redan utbyggt exempel på förmåner som stimulerar till flexibilitet och återhämtning. Andra medarbetare kan flexa vilket underlättar att förena arbetet med hemmaliv. Som arbetsgivare erbjuder vi också möjligheten att gå ner i arbetstid med bibehållen tjänstepensionsavsättning.

Växla semesterdagstillägg

Alla får idag ett semesterdagstillägg – en extra ersättning – för varje betald semesterdag. Det betalas ut när man tar ut en semesterdag.  Genom det nya semesterväxlingsavtalet kan man byta den ersättningen mot extra semesterdagar.

Det är den närmsta chefen som beslutar om växling är möjligt för de medarbetare som är intresserade. I avtalet framgår vilka yrkesgrupper som omfattas och vilka kriterier beslutet om växling ska grunda sig på. Under år 2020 kommer rutiner och mallar att tas fram. De medarbetare som omfattas kan ansöka om semesterväxling för 2021.

Tillbaka till nyhetslistan