Solenergi på Lycksele lasarett

Den nya solcellsanläggningen på Lycksele lasarett togs i bruk i slutet av april och producerar cirka 40 000 kilowattimmar per år. Tillsammans med Region Västerbottens första anläggning, på Geriatriskt centrum i Umeå minskar de regionens kostnader för el med mer än 100 000 kronor per år.

Solcell Lycksele
Anläggningen i Lycksele förväntas producera 1 procent av lasarettets elanvändning. Foto: Klas Sjöberg

När det platta taket på Lycksele lasarett skulle ersättas med ett nytt sadeltak passade Region Västerbotten på att samtidigt installera en solcellsanläggning. Med hjälp av stålkonstruktioner är lutningen på panelerna optimal för solenergi.

Lång livslängd

– Det finns planer på att sätta upp paneler på ytterligare tre byggnader i Lycksele där vi också har ett behov av att byta tak, säger Maria Hammeryd, energiingenjör och tekniksamordnare vid Region Västerbotten.

Återbetalningstiden för panelerna är cirka 15 år men livslängden är avsevärt längre.

– Det finns paneler som är över 30 år gamla och som fortfarande fungerar väldigt bra, säger Maria Hammeryd

Kräver lite underhåll

Anläggningen i Lycksele förväntas producera 1 procent av lasarettets elanvändning. Och liksom för de flesta andra solcellsanläggningar kräver inte heller denna mycket underhåll.

– Den sköter egentligen sig själv och vi behöver inte göra så mycket för att underhålla den, säger Johnny Eriksson Lind, driftingenjör vid Lycksele lasarett.

– Panelerna är både parallell- och seriekopplade för bästa effektivitet och om något blir fel så larmar anläggningen automatiskt, säger han.

Fler paneler planeras

Även i Skellefteå planeras det för förnyelsebar solenergi.

– Det är stora behov av både takbyten och nybyggnationer på lasarettsområdet och då tänker vi installera anläggningar också där, säger Maria Hammeryd.

När den nya psykiatrin i Umeå nu byggs ska solceller monteras på vissa av taken. Elproduktionen där beräknas till hela 150 000 kilowattimmar.

Fakta: Solcellsanläggningen i Lycksele kostade totalt 800 000 kronor att uppföra. Region Västerbotten sökte och har fått ett beviljat bidrag på 30 procent, cirka 240 000 kronor. Den totala kostnaden kommer därför att bli cirka 560 000 kronor.

Tillbaka till nyhetslistan