Sommarplanering och öppethållande i hälso- och sjukvården

Under sommarmånaderna drar Region Västerbotten ned på planerad verksamhet i hälso- och sjukvården, men i år hålls något fler vårdplatser öppna för att ha en beredskap att ta emot patienter med covid-19.

Fram till och med vecka 34 bedrivs i huvudsak akut verksamhet samt utredning och behandling av tumörsjukdomar inom slutenvården. Vid länets tre sjukhus hålls cirka 70 procent av vårdplatserna öppna och vid sjukstugorna är antalet vårdplatser i princip samma antal som under sommaren 2019.

Några öppenvårdsmottagningar på sjukhusen stänger medan de flesta har öppet med reducerad verksamhet. Ett fåtal hälsocentraler stänger och övriga har dragit ned på verksamheten. Inom tandvården är öppethållandet i stort sett som förra sommaren.

Extra utmaningar i planeringen

Planeringen inför sommaren inleds alltid tidigt varje höst. Rekryteringen av vikarier är en stor utmaning och har varit extra utmanande denna sommar utifrån osäkerheten med coronapandemin och det krav det ställer på vården. Bedömningen är dock att bemanningen av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor överlag ser bra ut för sommaren 2020.

Men det finns verksamheter där planering och bemanning inte är helt klart. Inom till exempel förlossningsverksamheten innebär situationen kring covid-19 att barnmorskor från Finland och södra delarna av Sverige, som tidigare vikarierat i Västerbotten, inte kan inte kan komma hit som planerat. Nu pågår arbetet med andra lösningar för att säkra en trygg förlossningsvård i hela länet under sommaren.

Covid 19-patienter till Umeå

På medicin-geriatriska kliniken i Skellefteå har man haft ett svårbemannat läge under en längre period och det har varit svårt att hitta tillräckligt med vikarier. Därför kommer antalet vårdplatser att behöva vara något lägre än föregående sommar och Skellefteåpatienter med covid-19 flyttas till Norrlands universitetssjukhus för vård i Umeå under sommaren.

– Våra sjukhus samarbetar hela tiden med varandra och har gjort så även under pandemin. Covid 19-patienter från Skellefteå kan vara trygga med att de får en mycket god vård vid Nus, även fast vi förstår att det känns allra bäst att vistas på sitt hemsjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Vila och återhämtning

Majoriteten av medarbetarna i Region Västerbotten kommer ha fyra veckors sammanhängande semester, förlagd under perioden juni–augusti, vilket regionen eftersträvat i planeringen.

– Målsättningen är att bevilja semestrar i enlighet med medarbetarnas önskemål. Det är viktigt att få en sammanhängande och välförtjänt ledighet för vila och återhämtning, inte minst den här sommaren med tanke på det väldigt tuffa halvår vi haft i hälso- och sjukvården, Brita Winsa.

Det finns några kritiska verksamheter där medarbetarna får delar av sin semester förlagd i september.

– Vi har velat undvika detta i det längsta men det är för den höjda beredskapen kring covid-19 och att klara av att bemanna vårdplatserna, säger Brita Winsa.

En del medarbetare har också antagit regionens sommarerbjudande och väljer att arbeta i sommar mot extra ersättning.

Beredskap vid förändrat läge

Situationen kring covid-19 har varit förhållandevis stabil under den senaste tiden. Region Västerbotten har gjort nödvändiga förberedelser för att kunna ställa om vid ett förändrat läge.

– Om läget förvärras i sommar med ökad smittspridning har vi en strategi och plan för att hantera detta. Vi har fler öppna vårdplatser och en beredskap inom framförallt IVA och infektion för att vårda patienter med covid-19, säger Brita Winsa. Bland annat finns ett antal personer som fått specialutbildning inom IVA/infektionsvård. I värsta fall kan dessa behöva kallas in och förstärka inom dessa områden, men det är en utveckling som vi hoppas att vi slipper se.

Resurser samordnas

På sjukhusen i länet hålls regelbundna planeringsmöten för att samordna de resurser som finns tillgängliga när det gäller vårdplatser, operationer, intensivvård och uppvakningsvård. Resurserna samordnas också mellan sjukhusen samt mellan sjukhus, hälsocentraler/sjukstugor.

Så långt det är möjligt vårdas patienter på den hälsocentral och hemsjukhus de tillhör.

Råd om vård under sommaren

På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se finns information om mottagningarnas öppettider, här finns också fakta och råd om sjukdomar och besvär. Via 1177.se kan man också logga in och kontakta vården via e-tjänsterna.

Man kan också få sjukvårdsrådgivning dygnet runt på telefonnummer 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på frågor, bedömer behovet av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning om det behövs. Om det är fara för liv eller om det behövs ambulans ska man ringa 112.

Tillbaka till nyhetslistan