Specialutbildad skopist

Det finns för få läkare och specialistutbildade sjuksköterskor som kan utföra endoskopiundersökningar. Jan-Erik Karlsson i Umeå är en av två sjuksköterskor i Region Västerbotten som specialistutbildat sig till och arbetar som skopist. Han efterlyser fler kollegor till specialiteten för att öka tillgängligheten för patienterna.

Jan-Erik Kalrson skopist
Jan-Erik Karlsson utför endoskopiundersökningar tre till fyra dagar per vecka. Foto: Jan Alfredsson

Jan-Erik Karlsson har jobbat många år som sjuksköterska vid Norrlands universitetssjukhus och på endoskopienheten sedan 2012.

– Jag fick prova en endoskopisimulator och tyckte det var intressant. Jag hade också en viss fallenhet för det eftersom det gäller att koordinera både hand och öga och fick då frågan att jobba som endoskopiassistent. Arbetsuppgifterna som assistent varierar mellan att ta hand om patienterna, hjälpa skopisten med provtagning och ibland också ta bort polyper.

Vidareutbildade sig

Efter fyra år som assistent så fick Jan-Erik Karlsson erbjudande att vidareutbilda sig och bli skopist, den som utför själva undersökningen.

– En förutsättning för att få gå utbildningen är att man är sjuksköterska och har arbetat som assistent i minst två år för att bland annat veta hur det ska se ut och hur det inte ska se ut i en tarm eller magsäck, säger Jan-Erik Karlsson.

Två år på distans

De flesta skopister är läkare, i hela Sverige har endast cirka 80 specialistsjuksköterskor vidareutbildat sig. I Västerbotten finns det i dag två endoskopisjuksköterskor, förutom Jan-Erik så finns det en i Skellefteå.

– Jag var helt enkelt nyfiken på jobbet och ville ha lite mer ansvar, förklarar han.

Den tvååriga utbildningen genomförs på halvfart på distans via Sophiahemmet i Stockholm.

– I utbildningen ingår bland annat att göra ett antal undersökningar med handledare plus att skriva ett avslutande examensarbete. Vi förkovrade oss i gastroenterologiska sjukdomar, som till exempel ulcerös kolit och magsår.

Hjälper nya läkare

Som specialistutbildad sjuksköterska genomför Jan-Erik Karlsson endoskopiundersökningar tre till fyra dagar per vecka och handleder nya ST-läkare kommer till enheten för att utbilda sig.

Arbetsuppgifterna skiljer sig något från läkarens.

– Jag som sjuksköterska är inte behörig att skriva ut läkemedel och om jag upptäcker sjukdomstillstånd i magsäck eller tarm så tillkallar jag en doktor som gör den slutgiltiga bedömningen, säger Jan-Erik Karlsson.

Fler skopister behövs

I dag genomförs fler tjocktarmsscreeningar än tidigare och antalet endoskopiundersökningar har ökat. Samtidigt är det brist på specialister.

– När också endoskopiverksamheten här på sjukhuset ska byggas ut så behövs det fler skopister, både läkare och sjuksköterskor, säger han.

Fakta: Vid en undersökning av tarmarna förs ett endoskop in antingen via matstrupen (gastroskopi) eller via ändtarmen (koloskopi).

Tillbaka till nyhetslistan