NYHETER 2019-04-10

Start för Digironder

Vilka tekniska behov och utmaningar finns inom vårdverksamheten och hur kan vi hjälpa till att lösa dessa? Det är några av de frågor som teamet bakom Digironder försöker få svar på.

Digirond
Arbetsgruppen för Digironder består av Hans Johansson, verksamhetsutvecklare på CMTS, Marcus Königsson, sektionschef systemförvaltning, vårdinformationsstöd IT Västerbotten och Ragnberth Helleday, överläkare och vårdsystemägare e-hälsa. Foto: Klas Sjöberg

 

Den första Digironden, då representanter från alla tre basenheter inom verksamhetsområdet digitalisering och medicinsk teknik (IT Västerbotten, E-hälsa och CMTS) tillsammans går ut och besöker vården är genomförd. Snart är det dags för nästa.

Syftet är att få en överblick över de tekniska behov som finns inom vården och berätta om de möjligheter som finns med digitalisering. 

– Vi vill kunna lyssna på vårdverksamheten, ta med deras behov i vår planering och utveckling och skapa en dialog för att få effekt. Vi vill också få en möjlighet att beskriva vilka vi är och hur vi tänker runt digitalisering, utveckling och implementering, säger Ragnberth Helleday, överläkare och ansvarig för den arbetsgrupp som har skapat ronderna.

Fler team startar

Arbetsgruppen består av Hans Johansson, verksamhetsutvecklare på CMTS, Marcus Königsson, sektionschef systemförvaltning, vårdinformationsstöd IT Västerbotten och Ragnberth Helleday, överläkare och vårdsystemägare e-hälsa. Under våren kommer ytterligare team med medarbetare från verksamhetsområdet digitalisering och medicinsk teknik dra igång.

Första besöket gick till Cancercentrum och där kom många frågor upp. Till exempel klinikens aktuella behovsärenden i före detta berednings- och beslutsprocessen som ersatts av digitaliserings- och innovationsprocessen (DigIn). Frågor kom också upp om osäkerhet kring regler och riktlinjer kring användandet av Office365 internt och externt.

– Vi blev väldigt väl mottagna, berättar Ragnberth Helleday.

En permanent satsning

I första hand ska teamen möta de som är ansvariga för verksamhetsutvecklingen inom sin klinik eller basenhet. De får i sin tur bjuda in fler till en Digirond, tanken är att träffa vårdpersonal och chefspersoner. Ronderna är ca 90 minuter långa och de första besöken som är inbokade är i Umeå, men Lycksele och Skellefteå kommer också att få besök av teamen.

Enligt Sara Winqvist, verksamhetschef för e-hälsa är ronderna en permanent satsning och tanken är att hinna med flera träffar varje månad. Dokumentation och återkoppling är en del av kartläggningsarbetet.

Så många som möjligt

– Vi vill hinna träffa så många vårdverksamheter som möjligt, initialt är det vi som har bokat in besöken, men är förstås positiva till att de som vill att vi kommer också hör av sig, säger Sara Winqvist. Ta kontakt med någon i arbetsgruppen i så fall, lägger hon till.

Benämningen Digirond var enkel att komma på:

– Rond är ett begrepp och arbetssätt inom vårdverksamheten och tanken är att använda oss av ronden som struktur. Under en sjukhusrond går man igenom basfakta, utifrån det samlas det in material och det ger en bild av problematiken. Ett sätt att arbeta som också fungerar bra för en digital rond, berättar Ragnberth Helleday.

Det bästa för patienterna

– Digironden ger i förlängningen också positiva effekter för vårt huvuduppdrag: att ge det bästa och mest effektiva omhändertagandet av våra patienter, säger han.

De kliniker som Digironds-teamen ska träffa under våren är Arbets-och beteendemedicinskt centrum, barn- och ungdomskliniken, hjärtcentrum, hud- och STD-kliniken, medicincentrum, barn- och ungdomspsykiatri, bild-och funktionsmedicin, centrum för obstetrik och gynekologi och Rörelseorganens centrum.

Tillbaka till nyhetslistan